You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SB Støttebukk

Oversikt

Støttebukk

SB Støttebukk overfører betongtrykket til underliggende konstruksjon og fundamenter, under ensidig støp av veggkonstruksjoner. Alle PERI veggforskalingssystemer kan benyttes. I tillegg kan SB støttebukker benyttes som tunglast braketter for horisontal støp. Med PERI SB Støttebukk blir betongtrykket fra den ensidige støpningen ført ned i underliggende konstruksjoner og fundamenter. Det har sine klare fordeler ved bruk av såvel loddrett forskaling som horisontale plattformer. 

Fordeler med SB Støttebukk

Kompatibel

Er kompatibel med MAXIMO, VARIO, TRIO, DOMINO, RUNDFLEX og RUNDFLEX Plus

Hurtig

Alle nødvendige tilslutningsdeler er allerede monteret på støttebukken

Mobilt

Alle individuelle komponenter er designet etter optimal transport med lastebil og container

Brace Frame SB (no)