You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 Veggforskaling

Oversikt

Med denne veggforskalingen kan arrangementet av de enkelte systemkomponenter velges fritt. Som resultat kan VARIO veggforskaling bygges for å dekke alle geometrier og krav, for eksempel stagplassering eller forventet støpetrykk. Systemet brukes i bolig, broannlegg, skråstilte vegger, og spesielt for arkitektoniske betongkonstruksjoner. 

Tilpasningsdyktig for alle behov
gjennom den variable tilpasning av tre og ståldragere

Også for arkitektonisk betongeksponering
på grunn av fritt valg av stagplassering og skjøtearrangement i henhold til planspesifikasjoner

Kontinuerlig justering
gjennom de avlange hullene i ståldrageren og koblingene med plane, justerte og tette elementforbindelser


Tekniske detaljer

  • Fleksibel veggforskaling med hovedkomponenter: GT 24 tredrager, SRZ/SRU ståldragere og forskalingshud og tilhørende forbindelsesdeler
  • Prosjektrelatert planlegging og montering
  • Fleksible elementhøyder, avhengig av lengden på GT 24 drager  (standard lengde 0.90 m til 6.00 m i 30 cm intervaller; spesial lengde opp til 17.80 m)
  • Fleksible elementbredder avhengig av lengde av SRZ/SRU ståldragere
  • Minimalt antall av tredragere på grunn av dens bøyestivhet og bæreevne
  • Prosjekt-spesifikke konstruksjoner, tilpasningsbar for å imøtekomme meget høye støpetrykk 
  • Avlange hull i ståldragerne og elementkoblinger som tillater 100% spenning og kompresjonsbeskyttede i elementforbindelser, noe som resulterer i tette elementskjøter