You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Code of Conduct

PERI employees

PERI er en global familiedrevet bedrift som har et stort ansvar ovenfor sine kunder, ansatte, investorer og samfunnet for øvrig. Dette ansvaret inkluderer å til enhver tid overholde landets gjeldende lovverk, i tillegg respektere fundamentale og etiske verdier, samt etterleve det ansvaret vi har innenfor vår bransje.

PERIs etiske forretningspraksis (CoC) er et resultat av hvordan firmaet PERI er oppbygget, og formet via våre verdier. Vi er overbevist om at PERIs suksess er helt avhengig av det faktum at alle ansatte etterlever verdiene: skapende, pålitelig, open – minded og engasjert, i sitt daglige arbeid. Disse verdiene er et resultat av PERIs mangeårige kultur, preget av ærlighet og redelighet.

Alle ansatte har selv et ansvar for å respektere PERIs verdier. Denne «Code of Conduct» har som intensjon å hjelpe oss alle med å overholde dette ansvaret. Dokumentet har full støtte fra firmaets aksjonærer, og det samme forventes av våre ansatte.

Det må understrekes at enhver form for bestikkelser, korrupsjon, kartellvirksomhet, diskriminering, eller brudd på Norges lover eller interne direktiver – ikke vil bli tolerert.