You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Våre sertifiseringer

Som en stor leverandør av byggemateriell til bygg- og anleggsbransjen har vi et samfunnsansvar når det kommer til HMS, klima, miljø og bærekraft. Som følge av dette jobber vi kontinuerlig med sertifiseringer som stiller krav til både oss selv, våre produkter og våre leverandører. Under ser du våre sertifiseringer.

Våre sertifiseringer

Vi er ISO 14001 sertifisert

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Den brukes over hele verden. Utformingen av ISO 14001 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den gir et rammeverk som en organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer.

ISO 14001 spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede  miljøpåvirkninger.

ISO 14001 sertifikat

Sertifikatnummer: PL23/0000002

LAST NED

Vi er sertifisert medlem av Grønt Punkt Norge

Sammen med returselskapene sørger Grønt Punkt Norge for at emballasje får nytt liv etter den at har gjort nytten sin. De jobber også aktivt for at norske bedrifter skal velge sirkulær emballasje og arbeide med avfallsforebygging. På vegne av returselskapene Norsk Returkartong, Plastretur, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Sirkel Glass og Treretur, sikrer Grønt Punkt Norge at deres medlemsbedrifter tar ansvar for sin del av kretsløpet. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap.

Les mer om Grønn Punkt HER

Grønt Punkt Norge Medlemsbevis

Medlemsnr. 243697

LAST NED

PERI UP Flex stillassystem er produktsertifisert gjennom SINTEF 

Stiger og stillaser som omfattes av Produsentforskriften kapittel 4 har krav til produktsertifisering. Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften. Sertifiseringskravet gjelder også for stillaskomponenter, gardintrapper, arbeidsbukker og kantsikringsprodukter.

SINTEF Produktsertifisering er en frivillig, norsk sertifiseringsordning. SINTEF Produktsertifikat utstedes for byggevarer som ikke har krav om CE-merking og CPR-sertifikat, og angir at byggevaren er i samsvar med en nasjonal eller internasjonal produktstandard eller annen teknisk spesifikasjon, og at produksjonen er underlagt løpende kvalitetskontroll.

SINTEF produktsertifikat

Sertifikatnummer: 3391

LAST NED

PERI UP Easy stillassytem har norsk typegodkjenning gjennom RISE

En typegodkjenning fra RISE (Research Institutes of Sweden) er en akkreditert sertifisering. Produktegenskaper er verifisert gjennom testing i et kompetent testbyrå eller gjennom beregninger. Produksjonsprosessen er gjenstand for regelmessige overvåkingsinspeksjoner, av en tredjepart, av kvalitetssystemene for fabrikkkontroll.

Typegodkjenning er et nasjonalt system for å vurdere og verifisere byggevarers samsvar med krav i gjeldene byggregler. Etter plan- og bygningsloven kan en byggevare bare inngå i et byggearbeid dersom den er egnet til tiltenkt bruk. En typegodkjenning hjelper byggherren/brukeren å sertifisere at byggevaren er i samsvar med de gjeldene byggforskriftene når den brukes og installeres i henhold til tiltenkt bruk beskrevet i typegodkjenningen og tilhørende dokument (monteringsanvisning).

RISE produktsertifikat

Sertifikatnummer: C900006

LAST NED

PEFC-sertifisering

PEFC-sertifisering er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. Sertifikatet dokumenterer at råstoffet til produktene kommer fra bærekraftig drevet skog og er utviklet for virksomheter som bearbeider og selger skogbaserte produkter. Alle ledd i kjeden fra skog til forbruker må ha sitt sertifikat.

PEFC sertifikat Norsk

Sertifikatnummer: NTI - 623

LAST NED

PEFC sertifikat Engelsk

Sertifikatnummer: NTI - 623

LAST NED