You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Weissenhorn

Hovedkvarter, utvikling og produksjon siden 1969

Din prosjekt samarbeidspartner - Forskaling, stillas og engineering fra èn og samme leverandør

Forskaling

For enhver betongkonstruksjon, tilbyr PERI det best egnede forskalingssystem. Vår portefølje oppfyller fullt ut de globale kravene til ulike byggemetoder.

 

Stillas

PERI UP stillas har utallige bruksområder. Uansett hvorvidt det er ramme eller systemstillas, fører den store fleksibiliteten til et høyt nivå av materialutnyttelse.

Teknikk og konstruksjon - Engineering

For PERI innebærer prosjektering og bygging ikke bare produktutvikling og teknisk planlegging. Fremfor alt, engineering og konstruksjon for detaljert gjennomgang og optimalisering av integrerte prosesser i forskaling- og bygningsstillas.

Jevn vekst siden etableringen - en suksesshistorie

PERI kan se tilbake på mer enn 40 års erfaring. Den store innovasjons styrken og tidlig internasjonaliseringen er bærebjelkene i den globale suksessen og jevne veksten. Med alltid høyt kundefokus, kvalitetssystemer og kompetanse skaper det den tilliten som har gjort selskapet til en ledende global merkevare.

8100
Ansatte
1333 m
Omsetning
60
Datterselskaper
120
Logistikksentre

* Omsetnings utvikling av PERI Group i million €

Ansatte

Omsetning

PERI internasjonalt - med over 95 representasjonskontorer over hele verden

Våre eksperter er på aktiv tjeneste for våre kunder i nesten alle land i verden. Fra denne internasjonale aktiviteten med forskjellige krav, skaper vi gode kunnskaper på alle områder og markeder. Vi er glade for å dele denne kunnskapen med våre kunder. Så lokal innsikt skaper global kunnskap - for effektiv og sikker konstruksjons prosedyrer og kvalitetsresultater.

Våre lokasjoner

Bærekraft som et grunnleggende prinsipp - fra utvikling til transport

Spørsmålet om bærekraft har en fast plass i våre forretningsprosesser. Produktutvikling er allerede fokusert på den beste utnyttelse av materialer og således det mest økonomiske bruk. Valg av råvarer og innkjøp skjer i form av økologisk bærekraft med tømmer, for eksempel ved at det kommer hovedsakelig fra sertifiserte voksende regioner.

Ny teknologi og effektive produksjonsprosesser sikrer best mulig kvalitet og lang levetid av PERI systemutstyr som i sin tur har en positiv effekt på forbruket av ressurser. Levering og byggeplass logistikk er også optimalisert om forsendelsesvolum og transportveier. Strategisk plasserte steder gir korte leverings avstander der transport også er kontinuerlig optimalisert gjennom et intelligent logistikknettverk.

Biomasse kraftstasjonen på Weissenhorn sitt produksjonssted er et symbol for bærekraftig aksjon på PERI. Fra trespon, som er et avfallsprodukt fra bjelkeproduksjonn. Strøm og varme genereres i kraftverket som bidrar med en betydelig del av den brukte energimiksen i produksjonsanleggene.