You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Weissenhorn

Hovedkvarter, utvikling og produksjon siden 1969

 

Suksess sammen med våre kunder!

Fornøyde kunder er vårt ytterste mål

Med høy kvalitet på produkter og tjenester er PERI kundens beste støtte i et skjerpet konkurransemarked. Vi måler våre prestasjoner mot suksessen til våre kunder og deres tilfredshet. Denne filosofien og motivasjonen har gjort oss til verdens ledende innenfor vår bransje. Med stort engasjement og tekniske nyvinninger, skal vi i dag - og i fremtiden utvikle de beste løsningene for våre kunder.

 

I 50 år har familiebedriften PERI vært aktiv på markedet og har hele tiden vært en pioner innen forskaling og stillasteknologi. Det som har gjort oss så suksessfulle er at vi i alt vi gjør alltid først og fremst tenker på fordelene for kundene våre. Et samarbeid  basert på partnerskap og tillit er en grunnleggende verdi i selskapet vårt, som derfor også danner grunnlaget for våre kundeforhold.

The Management Board fra venstre til høyre: Jürgen Voss (CFO), Leonhard Braig (Production & Supply Chain), Christian Schwörer (CEO), Carl Heathcote (Sales & Engineering), Thomas Imbacher (Innovation & Marketing)

Samarbeidsvillig og profesjonell

Verdiene til våre eksperter er: pålitelighet, ansvar, tilgjengelighet og oppriktighet. Deres høyeste ambisjon er å bidra som en troverdig og profesjonell partner for kundene. De bidrar med høyt engasjement, kompetanse og kunnskap til alle våre mangfoldige prosjekter over hele verden. 

Åpenhet og tillit i et gjensidig samspill - dette kjennetegner suksesses til våre kunder. Sammen takler vi bransjens raske endringer.

“Openness and trust in mutual interaction, recognizing the benefit for our customers as potential for success, facing changes and transformations with courage – we at PERI fill these contents of our corporate mission statement with life every day.“

Kvalitet og støtte

Vi er der for våre kunder med effektive og sikre forskalings- og stillassystemer, de riktige løsningene for alle krav og full støtte både før, under og etter hvert prosjekt. 

“Our services start long before the actual groundbreaking ceremony and last far longer than the conclusion of the project.“

Din samarbeidspartner - Forskaling, stillas og engineering fra èn og samme leverandør

Forskaling

PERI tilbyr innovative forskalingssystemer som er produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder og gir langvarig ytelse for betongkonstruksjoner.

 

Stillas

PERI UP stillassystemet kjenntegnes av stor fleksibilitet, et høyt sikkerhetsnivå, høy materialutnyttelse og har et bredt spekter av bruksområder. 

Engineering: Teknikk og konstruksjon

For PERI innebærer prosjektering og bygging ikke bare produktutvikling og teknisk planlegging. Fremfor alt, engineering og konstruksjon for detaljert gjennomgang og optimalisering av integrerte prosesser i forskaling- og bygningsstillas.

Jevn vekst siden etableringen - en suksesshistorie

PERI kan se tilbake på mer enn 40-års erfaring. Den store innovasjonsstyrken og tidlig internasjonaliseringen er bærebjelkene i den globale suksessen og jevne veksten. Med alltid høyt kundefokus, kvalitetssystemer og kompetanse skaper det den tilliten som har gjort selskapet til en ledende global merkevare.

 

9100
Ansatte
1,614
Årlig omsetning (mill €)
60
Datterselskaper
160
Logistikksentre

 

* Omsetningsutvikling av PERI Group i million €


Ansatte

Omsetning

PERI internasjonalt - med over 95 representasjonskontorer over hele verden

Våre eksperter er på aktiv tjeneste for våre kunder i nesten alle land i verden. Fra denne internasjonale aktiviteten med forskjellige krav, skaper vi gode kunnskaper på alle områder og markeder. Vi er glade for å dele denne kunnskapen med våre kunder. Så lokal innsikt skaper global kunnskap - for effektiv og sikker konstruksjons prosedyrer og kvalitetsresultater.

Våre lokasjoner

Bærekraft som et grunnleggende prinsipp - fra utvikling til transport

Spørsmålet om bærekraft har en fast plass i våre forretningsprosesser. Produktutvikling er allerede fokusert på den beste utnyttelse av materialer og således det mest økonomiske bruk. Valg av råvarer og innkjøp skjer i form av økologisk bærekraft med tømmer, for eksempel ved at det kommer hovedsakelig fra sertifiserte voksende regioner.

Ny teknologi og effektive produksjonsprosesser sikrer best mulig kvalitet og lang levetid av PERI systemutstyr som i sin tur har en positiv effekt på forbruket av ressurser. Levering og byggeplass logistikk er også optimalisert om forsendelsesvolum og transportveier. Strategisk plasserte steder gir korte leverings avstander der transport også er kontinuerlig optimalisert gjennom et intelligent logistikknettverk.

Biomasse kraftstasjonen på Weissenhorn sitt produksjonssted er et symbol for bærekraftig aksjon på PERI. Fra trespon, som er et avfallsprodukt fra bjelkeproduksjon. Strøm og varme genereres i kraftverket som bidrar med en betydelig del av den brukte energimiksen i produksjonsanleggene.