You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Ekspertise
 
Ekspertise
 
PERI innehar en unik kompetanse om forskaling og stillasbransjen

Knowhow

Her finner du generell informasjon om PERI, samt våre håndbøker som gir deg detaljerte tekniske forklaringer på byggemetoder, byggtyper og gjeldende PERI-systemer. Alt illustrert gjennom våre suksessfulle prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan PERI kompetansehever sine ansatte og kunder.