You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI products are characterized through their innovative design, intelligent mechanical features and practical details
 
PERIs produkter og systemer
 
Gjennomtenkt. Effektivt. Testet.

Produkter og systemer

PERIs produkter kjennetegnes gjennom sitt innovative design, intelligente mekaniske egenskaper og praktiske detaljer. Vi har fokus på høy kvalitet og våre produkter er produsert for å tåle tøff håndtering på byggeplassen.

Vanntette konstruksjoner

Løsninger for injeksjon, fuger, membran og svellebånd

Armeringsskjøter

Armeringskoblinger, skjøtejern og armeringstilbehør

Engangsforskaling

Fundament og kantforskaling

Avstandsprodukter

Armeringsstoler, avstandsholdere og stagløsninger

Fugeløsninger

For vegg og dekker

Pappsøyler

Runde og firkantede søyleløsninger