PERI products are characterized through their innovative design, intelligent mechanical features and practical details

PERI`s produkter og systemer

Gjennomtenkt. Effektivt. Testet.

Produkter og systemer

PERI`s produkter kjennetegnes gjennom sitt innovative design, intelligente mekaniske egenskaper og praktiske detaljer. Vi har fokus på høy kvalitet og våre produkter er produsert for å tåle tøff håndtering på byggeplassen.


Forbruk

Vanntette konstruksjoner

Vanntette konstruksjoner

Løsninger for injeksjon, fuger, membran og svellebånd

Armeringsskjøter

Armeringsskjøter

Armeringskoblinger, skjøtejern og armeringstilbehør

Engangsforskaling

Engangsforskaling

Fundament og kantforskaling

Avstandsprodukter

Avstandsprodukter

Armeringsstoler, avstandsholdere og stagløsninger

Fugeløsninger

Fugeløsninger

For vegg og dekker

Pappsøyler

Pappsøyler

Runde og firkantede søyleløsninger