You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tips til rengjøring og vedlikehold av plateprodukter

Riktig behandling og rengjøring vil forlenge levetiden til plateproduktene. Våre brukertips vil vise deg hvordan du på best mulig måte behandler PERI plateprodukter for å få så mange gjenbruk som mulig.


Tiltak før bruk

Picture of a hand that coats the edges of a formwork panel with a brush in order to illustrate the sealing of formwork panels.

Tetting av kanter og hull

Ynder produksjon blir filmbelagt kryssfiner behandlet med et lakklag langs alle fire kanter for å beskytte mot fuktighet. Du bør gjenta denne beskyttelsen igjen etter saging eller boring.

 • Bruk skarpe, egnede verktøy når du arbeider på plateproduktene.
 • Forsegl ubeskyttede kanter og hull minst en gang med kantbeskyttende maling.
Picture of a nozzle which sprays a liquid on a formwork panel to illustrate the lubrication of concrete formwork panels.

Behandling før bruk

Behandle plateproduktene regelmessig med en egnet formolje. Påfør en tynn og jevn film med formolje og jevn det ut. Overflødig mengde må fjernes med en klut eller svamp. Du kan oppnå best resultet med høykvalitets formolje som PERI Clean, PERI Plasto Clean og PERI Bio Clean.

Ytterligere tips:

 • Bruk egnede festemidler for å plassere utsparinger og innstøpte deler for å redusere skaden på fineren.
 • Unngå gangtrafikk på fineroverflaten. Jord og skitt på skosålene kan føre til oppskraping av filmen og kan bli synelig på betongoverflaten. 
 • Som avstandsstol for armering bør det brukes stoler med stort opplegg. Dette hindrer deformasjon på plateproduktene ved påføring av last.

Tiltak etter bruk

Picture of brush and scraper on formwork panels, as examples of cleaning tools for the cleaning of concrete formwork panels after using the formwork.

Rengjøring etter bruk

 • Rengjør plateproduktene direkte ette avforskaling.
 • Bruk kun egnede rengjøringsverktøy for å unngå skade (ingen høytrykksspyling).
 • Reparer riper eller hull med PERI reparasjons discs.
 • Sparkling er ikke å anbefale da sparkelen ikke vil sitte permanent på plateproduktene.
 • Påse riktig lagring av plateproduktene til neste bruk.

Lagring og transportering

Storage and transportation tips with a picture of a roofed storage place for formwork panels with a sun and a cloud with rain.

Beskyttelse mot værpåkjenning 

 • Beskytt plateproduktene mot kontakt med vann og direkte eksponering av sollys.
 • Sørg for god ventilasjon og rensing av plateproduktene.
 • Oppbevar platene på jevnt underlag for å unngå deformajon.
 • Lagring av andre byggematerialer som f.eks. armering på plateproduktene skal unngås.
 • Pakker med plater må kun transporteres når de er sikret og festet med stroppebånd.