You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – et familiedrevet firma med en tydelig identitet

Vi gjør byggearbeidet raskere, tryggere og mer effektivt. Det å gi den beste servicen til våre kunder hver dag, er det som driver oss fremover. Vi anser oss selv som en moderne familiebedrift, med en godt innarbeidet bedriftskultur, og det har gjort oss til en markedsleder innenfor forskaling og stillas systemer.

Vi er stolte av at denne unike kulturen har dannet grunnlaget for en så stor suksess.

En suksess som har vært mulig fordi våre ansatte har levert enestående prestasjoner, bygget på et fundament av gjensidig tillit og respekt for enkeltmennesker.

Vi streber etter lønnsom vekst over hele verden. Vårt mål er kommersiell suksess. Våre delte ideer og holdninger underbygger de grunnleggende verdiene som Artur og Christl Schwörer har bygget sin virksomhet på siden de grunnla selskapet i 1969.

Med årene har dette utviklet seg til å bli vår identitet. Vi i styret og gruppens ledere gleder oss sammen med familien Schwörer til å dele dette med dere.

Suksess må aldri tas for gitt, det må føles fortjent på nytt for hver dag som går. Våre verdier og suksessfaktorer og en klar strategi, danner grunnlaget og er vår ledesnor i det pågående arbeidet med å skape en suksesshistorie for PERI.

Hvordan vi ønsker å fremstå: Vår visjon

Vi jobber for å være den ledende forretningspartneren for alle typer forskaling- og stillasprodukter – over hele verden.

Hva vi står for: Vår misjon

Vi gjør byggearbeidet raskere, tryggere og mer effektivt. Hver dag drives vi av et ønske om å levere best mulig service til kundene våre.

Hva vi tror på: Våre verdier

PERIs suksess er et resultat av sterke verdier. For Arthur Schwörer og hans kollegaer ble det viktig å være skapende i arbeidet med å vinne de første oppdragene. For ytterligere vekst og flere oppdrag måtte hele Team PERI, vinne kundens tillit ved å være pålitelig. Med årene har de mange ansatte utviklet oss internt ved å være open-minded. Noe som også har gjort veksten internasjonalt, lettere. Engasjementet som vises hver dag i det daglige arbeidet, gjør at vi finner den beste løsningen for kunden.

Disse verdiene vil også være vår ledesnor i fremtidige aktiviteter. For oss, er det både en plikt og noe vi bærer i hjertene våre. Hver eneste ansatt bidrar til PERIs ytterligere utvikling, ved å aktivt bruke verdiene i det daglige arbeidet. Og sørge for at nye ansatte gjør det samme.

Fire verdier med detaljerte underpunkter spesifiserer hva vi mener, og hvordan vi skal agere i det daglige arbeidet som ansatte i PERI.

Skapende

Praktisk
Modig
Suksessorientert
Ansvarlig

Pålitelig

Rettskaffen
Årvåken
Ekte
Rimelig

Open-Minded

Oppmerksom
Nysgjerrig
Respektfull
Smidig

Engasjert

Ambisiøs
Dedikert
Kreativ
Får jobben gjort

Hva som driver oss: Våre suksessfaktorer

Våre suksessfaktorer utgjør den styrken vi trenger for å møte tøff konkurranse verden over. De må bearbeides hver eneste dag. Kunden er vårt viktigste fokus, og det inkluderer de som enda ikke er våre kunder. Vi ønsker banebrytende ledere med innovasjonskraft, for å møte kundens behov.

Som familiebedrift er vi sterke fordi vi uavhengig av hverandre kan ta langsiktige avgjørelser og fremdeles beholde den klare PERI spiriten. Vi skal ha lønnsom vekst og økonomisk stabilitet for å kunne gjennomføre investering i fremtiden. Det betyr at vi må tenke økonomisk og effektivt sammen.

Den tilliten som våre kunder viser oss, betyr av vi forplikter oss til å levere høy kvalitet. Både på produkter og på service. Kjernen i det hele bygger på lagånd – noe vi skal ha både i dag og i morgen.

Nærhet til kundene

Eksperter på problemløsing
Kundefokus
Internasjonal orientering
Lokal tilstedeværelse

Innovasjonskraft

Forståelse for kundenes behov
Fagkunnskap
Vellykkede produkter
Trendsettende

Familiebedrift

Langsiktig orientering
Økonomisk stabilitet
Uavhengighet
Varme

Høyeste kvalitet

Enestående ansatte
Lagånd
Effektive prosesser
Utmerkede produkter