You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Forbruksartikler

Forbruk - tilbehør til plasstøpt betong

PERI tilbyr egnet tilbehør til plasstøpt betong og forskalingssystemer. Dette kan være dragere, støtter og avstandsholdere - forbruksartikler er en viktig del på en hver konstruksjon. Vi tilbyr et bredt utvalg og lokal tilstedeværelse. Vi er også behjelpelig med tekniske løsninger til kuldebrobrytere, vanntetting, armeringskoblinger mm.

Med PERI får du også egnet tilbehør til din løsning fra en leverandør. Fordelen med dette er å få riktig forbruksartikler til hver konstruksjonsdel til rett tid.

FORBRUKSKATALOG FOR ARBEID MED BETONG (Last ned)
FORBRUKSKATALOG FOR ARBEID MED BETONG (Bla funksjon)