You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rosenlund Lillehammer

Prosjektdetaljer

Location: Lillehammer, Norge

Rosenlund Bydelssenter omfatter i dag ca 6.000 m2 handel/butikker. Det foreligger en godkjennelse på utvidelse til 20.000 m2 handel, og det arbeides med planer for en videre utbygging. Det første byggetrinnet i Rosenlund-kvartalet er nå gjennomført, med en bygningsmasse som rommer 15.000 m2 offentlige kontorer. Det prosjekteres nå ytterligere et bygg på ca 2.000 m2.

Bache Oppland brukte MAXIMO og støttebukker til ensidig støp på Rosenlund bygg C.

PERI utstyr

  • MAXIMO
  • Støttebukker

Kunder

Backe Oppland AS

PERIs løsninger

  • PERI har levert MAXIMO til veggformat og støttebukker for ensidig støp.

 

PERI utstyr brukt i prosjektet