You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO Veggforskaling

Oversikt

MAXIMO veggforskaling

MAXIMO veggforskaling er utviklet av PERI og som følge av innovativ ankerteknologi og optimalisert antall ankerpunkter er MAXIMO veggforskaling inntil 50% raskere å installere sett opp mot tradisjonell systemforskaling.

Tidsbruken for installering og avforskaling reduseres betraktelig grunnet ensidig ankermontasje som kun krever en person.
I tillegg gir sentralt plasserte ankerpunkter et visuelt tiltalende design med rene betongoverflater uten avtrykk av ubrukte staghull og fri for betongutsiving ved åpne staghull.

MAXIMO brukes først og fremst innen bygg og industri og er kompatibelt med
TRIO systemforskaling som dermed reduserer tidsbruk og gir høy lønnsomhet.

Fordeler med vår veggforskaling

Raskere innstallering

Gjennom ensidig ankerteknologi uten avstandsrør og konuser

Færre ankere/stag

takket være symmetriske ankerplasseringer

Forbedret betongoverflate

som følge av at elementskjøter og staggjennomføringer er satt i system
 

MAXIMO Produktbrosjyre


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for MAXIMO forskalingssytem

 • Forskalingssystemet er kompatibelt med TRIO systemforskaling, som minimaliserer arbeidstiden og gir høy lønnsomhet
 • Panelhøyder opp til 3.30 m og bredde opp til 2.40 m (standard). Panelhøyder 3.00 m og 3.60 m med MX 18 Ankersystem. (Er ikke tilgjengelig for utleie)
 • Maksimalt tillatt betongtrykk er: 80 kN/m²
 • Brukes med MX forskalingsteknikk for veggtykkelse fra 15cm til 60cm (Veggtykkelsen justeres på MX ankeret) 
 • Bruk DW-stag for tykkere vegger 
 • Sammenbundet, fluktende og tett med BDF systemlås  – inkluderende treutfylling opptil 10 cm 
 • MAXIMO krever 40% færre stag enn tradisjonelle forskalingssystemer
 • Stenging av ubrukte ankerposisjonerer er ikke nødvendig ettersom hvert staghull benyttes 
 • Enkel rengjøring på grunn av den pulverlakkerte rammen
 • Forbedret korrosjons beskyttelse av innvendige rørprofiler i rammen
 • Referansearbeidstiden ligger mellom 0.15 h/m² og 0.38 h/m² – dette innebærer at det kreves inntil 50% mindre tidsbruk enn tradisjonell forskaling

Tilleggsprodukter

MAXIMO 300 / MAXIMO 360

MAXIMO paneler, innvendige hjørner og sjaktelementer er tilgjengelige i høydene 3.00 m og 3.60 m. Disse ekstra panelhøydene er tilgjengelige på bestilling og garanterer ytterligere tidsbesparelser på for eksempel større etasjehøyder, høykvalitets boligbygging og garasjer. De 3.00 m høye panelene krever kun to ankere som sikrer ytterligere tidsbesparelser. MX 15 ankersystem benyttes for veggtykkelser fra 15 cm og 40 cm mens MX 18 Ankersystem benyttes for veggtykkelser opp til 15 cm til 60 cm.

MXP Plattform

Plattformsystem med maksimal sikkerhet for MAXIMO og TRIO forskalingssystemer.

MAXIMO MXH Oppvarmet Panel

PERI har utviklet MAXIMO MXH forskaling spesielt tilpasset for markeder med kaldere klima som her i Norge og tillater bruk både sommer og vinter med bare ett forskalingssystem.
MAXIMO Panelene er utstyrt med varmeelementer, og monteringen utføres horisontalt med kun 2 bolter på fire rammehjørnene. Varmeelementene har standardhøyde på 2.70 m og standardbredde på 1,20 m og 2,40 m. Forlengelseselementer, tilpassende uttak for BFD-koblingene og for tilkobling av brakettsystemet, sikrer effektiv montering av MXH oppvarmet panelforskaling.

MXK konsollsystem

MXK konsollsystem fungerer som en arbeidsplattform på MAXIMO og TRIO. Det modulære designet og manuelt sammensatte systemkomponenter sikrer rask installasjon og høy kostnadseffektivitet. I motsetning til tradisjonelle løsninger tilbyr modulsystemet forhåndsmonterte enkeltkomponenter, f.eks. MXK stillasnett eller PROKIT PMB Side Mesh Barrier.

MX Sjakthjørne 

MX Sjakthjørne tillater hurtig flytting av komplette sett av sjaktforskaling. Montering og demontering gjøres enkelt fra en sikker posisjon på arbeidsnivå.


PERI QuickSolve | MAXIMO Planner


Montering- og brukerveiledning