You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

TRIO Systemforskaling

Oversikt

Universalt forskalingssystem

TRIO er universalt forskalingssystem for alle bruksområder der hovedfokus er på å redusere forskalingstiden med konvensjonell DW stag teknologi. BFD Systemlås benyttes for nesten alle tilkoblinger. Med mange andre praktiske løsninger har TRIO med hell blitt benyttet i utallige prosjekter rundt om i verden. TRIO kan brukes sammen med mer avanserte MAXIMO systemforskaling. Et stort utvalg av tilbehør, som for eksempel BFD Systemlås eller MXK Støpestillas, kan brukes i begge systemene.

Fordeler med det universelle forskalingssystemet

Rask og enkel forbindelse

Med BFD Systemlås som eneste sammenkoblingsdel for alle forbindelser 

Rask arbeidsoperasjon 

Med kun et minimum av panel størrelser benyttet både horisontalt og vertikalt 

Store forskalingsareal 

Med standardelement opp til 3.30 m x 2.40 m oppnås strenge krav til retthet med bare to stag posisjoner


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for den fleksible systemforskalingen

  • Fleksibel systemforskaling for raske arbeidsoperasjoner, kompatibel med MAXIMO systemforskaling 
  • Panelhøyde opp til 3.30 m, panelbredde opp til 2.40 m (standardsystem)
  • Maksimalt støpetrykk: 80 kN/m²
  • Kan benyttes med DW 15 og DW 20 Stagsystem 
  • Sammenbundet, fluktende og tett med BDF systemlås  – inkluderende treutfylling opptil 10 cm 
  • Enkel rengjøring på grunn av pulverlakkering av rammen

Flere utgaver

TRIO Aluminium

Lettvekt forskaling for kran uavhengig bruk; enkelt synlig med sin gule pulverlakkering 

TRIO Struktur

TRIO panel med fritt valg av forskalingshud for spesiell betongoverflate - levert med underlag

TRIO Boligform

  • Konisk utformede stag innstallert fra en side på bakkenivå 
  • Elementer med ferdigmontert arbeidsplattform og skråstøtter 
  • Forskalingshud festet fra baksiden 

TRIO sjaktelement

Med TRIO sjaktelement, kan komplett innvendig sjaktforskaling raskt heises med kran; forskalingen krympes 30 mm alle veier. 

MXK Støpestillas

MXK Støpestillas benyttes som arbeidsplattform både på MAXIMO og TRIO. Det modulære designet, og lett manuelt monterte systemkomponentene sikrer rask installasjon og en høy grad av kostnadseffektivitet. I motsetning til konvensjonelle løsninger, gir modulsystemet ferdigmontert enkeltkomponenter, f.eks. MXK Stillasnett eller PROKIT PMB Side Mesh Barrier.

Download