You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sonja Henie ishall

Prosjektdetaljer

Location: Oslo, Norge

Ny ishall på Frogner tilrettelagt for kunstløp, kjelkehockey/ishockey, kortbane og andre isidretter. 

1000m2 Maximo forskaling er levert til ishallen.

Prosjektert 2018, levering i begynnelsen av 2019 - prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2020.

 

 

 

PERI utstyr

  • Maximo veggforskaling
  • Rundflex rundforskaling
  • Skråstøtter
  • Multiprop
  • Tredragere
  • Støttebukker

Utfordringer

  • Synlighet og ønsket symetri på veggen 

Kunder

Håndverkskompaniet

Kundens fordeler

  • Tidsbesparende
  • Færre staghull i henhold til matrisen de ønsket

PERIs løsninger

  • Maximo var noe kunden ønsket på dette prosjektet grunnet få staghull og ønsket matrise.

Plasstøpte vegger, dekkereis og rundflex blir benyttet på prosjektet, samt forbruk, finer og spesialforskaling.