You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX Dekke forskalingsdrager

Oversikt

MULTIFLEX - det ideelle valget for kompliserte planløsninger

Hovedkomponentene for MULTIFLEX er forskalingsdragerne VT 20K og GT 24. I bruk som puter og strø kan avstander og utforming velges fritt. MULTIFLEX gir maksimal fleksibilitet for et bredt spekter av behov. Ved store laster benyttes GT 24 drageren, hvor store spenn på strø og puter kan utnyttes. MULTIFLEX er derfor det ideelle valget for kompliserte planløsninger, dekker med sprang eller underliggende dragere, samt forskaling av begrensende områder.

Optimalisert bruk av materiell

Ved enhver kombinasjon av GT 24 og VT 20K dragere, med fritt valg av drager lengder

For alle typer grunnplan

Med variabel plassering av dragere - også polygoner og overlapping

For alle overflatekrav

Med fritt valg av forskalingshud til forventet overflate, og tilpasningsdyktig til alle krav til skjøte arrangement

Se promovideo for montering av produktet

MULTIFLEX (no)


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for MULTIFLEX Dekke forskalingsdrager

  • Dekkeforskalingsdrager benyttet som strø og puter, med forskalingshud etter eget ønske
  • Prosjektspesifikt utvalg av forskalingsdragere med deres spenn
  • For dekketykkelser opp til 100 cm med GT 24 dragere, og dekketykkelse opptil 50 cm med VT 20 dragere
  • Tilpasset de individuelle komponentvekter i samsvar med grenseverdier
  • Fritt valg av understøttelse
  • Ingen ifyllsområder på grunn av prosjektspesifikk planlegging
  • Hindrer vipping på puter og strø ved bruk av Flexclips

Download