You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX Configurator

Oversikt

Brukeren kan konfigurere og optimalisere bjelke/støtteavstand og støtter for MULTIFLEX forskalingen raskt og enkelt med MULTIFLEX Girder Slab Formwork Configurator 

til MULTIFLEX Configurator


Funksjonsbeskrivelse

Første brukeren må gjøre er å velge bjelkekombinasjon. Det er fem muligheter: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT 24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K og VT 20K/GT 24. Etter å ha lagt inn dekketykkelsen og sentervastanden på sekundærbjelkene, kalkulerer MUTIFLEX Girder Slab Formwork Configurator da maksimal senteravstand på hovedbjelkene. Støtteavstanden kalkuleres når senteravstanden på hovedbjelkene er valgt. Lengden på utkraging, støttelast og liste over støtter som kan benyttes kalkuleres på dette grunnlaget. Karakteristisk støttelast er kalkulert for den valgte støtten. Utnyttelsen av sekundær-/hovedbjelke og støtte vil da bli vist. 

En PDF-utskrift gir dokumentasjon til utskrift eller som vedlegg i en e-post. En beskrivelse av konstruksjonen er også inkluderte i databladet. 


Standard

Lastforutsetningene er i henhold til DIN EN 12812-2008-12 med ɣc= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²) for fersk betong.  


Support

Spørsmål vedrørende PERIs apper og webbaserte applikasjoner kan sendes til følgende e-postadresse: 

apps-tools.service@peri.de