You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Endúr Sjøsterk, Stamsneset

Prosjektdetaljer

Location: Bergen, Norge

Produksjonen skjer på kundens eget anlegg på Stamsneset. Dette ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marinebasen Håkonsvern i Bergen. Produksjonen går kontinuerlig.

I 1. kvartal 2019 produseres det betongskrog til fõrflåter for Grieg Seafood og NorMær/Sulefisk. Begge disse er fórflåter med en kapasitet på 400 tonn fór og 100 tonn ensilasje. Grieg Seafood flåten kommer til å være i drift i Nord-Norge, mens Sulefisk-flåten vil operere på Vestlandet.

Hver av flåtene her en egenvekt på ca. 1000 tonn, hvor av det har gått med ca. 400 m3 betong og 65 tonn armering. Produksjonstid på flåtene er ca. 2-3 måneder med betongarbeid, og 3-4 måneder med utrustning for nøkkelferdig produkt.

PERI utstyr

PERIs utstyr er godt kjent for gutta som jobber med forskalingen, og er blitt et foretrukket system. I tillegg ligger PERI strategisk godt plassert i forhold til logistikken.

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • Maximo
  • PERI Up
  • Skydeck
  • Multiflex

Utfordringer

Det er noen litt spesielle hjørner på disse flåtene, og her har kunden i samarbeid med PERI utviklet og kjøpt et system som er skreddersydd til dette behovet.

Kunder

Endúr ASA Sjøsterk

informasjonen er hentet her 

Kundens fordeler

Fordelen med bruk av PERIs systemer er at systemet er kostnadseffektivt og tidsbesparende. Veggene støpes med Maximo som er genialt da det stages og jobbes fra en side etter stillingsveggen er reist. Samt at det er enkelt å tilpasse både høyde og de mange skilleveggene i kammerne.

Per Bessesen, produksjonsleder i Endúr Sjøsterk
Per Bessesen
Produksjonsleder Endúr Sjøsterk

Endúr Sjøsterk har sterkt fokus på kvalitet og leveringstid. Dette krever et dedikert fokus og høy fleksibilitet fra våre sentrale underleverandører. PERI viser gjentatte ganger sin styrke på disse områdene, og er således en viktig samarbeidspartner for oss.

PERIs løsninger

  • MAXIMO: er benyttet på alt av vegger i flåten. Maximo løser enkelt både yttervegger og alle skilleveggene i de mange kammerne i flåten
  • PERI UP Trappetårn: er brukt som tilkomst til flåtene under produksjonen
  • Skydeck: brukes til forskaling av dekke sammen med MP støtter og MRK rammer. I en høyde på ca. 4,5 m blir dette stabilt og trygt
  • Multiflex: i kombinasjon med Skydeck brukes Multiflex dekkeforskaling med GT 24 drageren spesielt over annen innstallasjon som store tanker etc.