You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Trappetårn 100/125

Oversikt

PERI UP Flex Trappetårn med stålplank

PERI UP Flex Trappetårn med stålplank blir bygget som et 10-benet trappetårn opp til høyder på 50 m. Med 100 cm eller 125 cm bredde og separate repoer er systemet velegnet til å håndtere høye bruksbelastinger. Med en tillatt belastning på 3,00 kN/m², kan trappetårnet oppføres til en høyde på 50 m. Moteringen er enkel og hurtig. Trinnene monteres først etterfulgt av trinn som er inkludert i monteringsveiledningen. Det øverste trinnet sikrer alle de andre.

Fordeler med PERI UP Flex Trappetårn

Høy bæreevne

3.00 kN/m² for et opplegg på trapp og høyde 20 m

Lett tilgjengelighet

Med tilstrekkelig plass kan personell passere hverandre uhindret i trappen

Montering uten bruk av verktøy

Horisontaltene monteres først etterfulgt av trinn, som låses automatisk under montering


Tekniske detaljer

  • Trappetårn med like trappeløp eller motstående trappeløp som adgang til arbeidsplass eller andre arbeidssteder
  • Fri bredde mellom rekkverk 96 cm (Trappevange 100 cm) eller 121 cm (Trappevange 125 cm)
  • Start modul: 2.00 m X 4,50 m (Med endetrinn 100) eller 2.50 m X 5.00 m (Med endetrinn 125)
  • Tillatt belastning: 3.00 kN/m² for trapper og stålplank eller 40.0 kN for hele konstruksjonen, jevnt fordelt på alle spirer/stender eller 3.0 kN/m² for et trappeløp og repos på 20 m
  • Nivåhøyde 2.0 m
  • Få veggfester

Kontakt oss gjerne!
Send en mail til salg@peri.no 
eller kontakt en av våre selgere direkte.