You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hangursbanen, Voss

Prosjektdetaljer

Location: Voss, Norge

Prosjektet med den to kilometer lange gondolbanen har en toppstasjon på 820 moh med restaurant, og en nedre stasjon som er tilknyttet Voss jernbanestasjon.

Forbruk av betong totalt på prosjektet er 3200m3, i tillegg er det brukt 420 tonn armering og arbeidet er utført av 36 mann fra Backe. 

Banen skal få ni gondoler som kan ta 34 personer hver.

Den nye gondolbanen på Voss ble påbegynt i januar 2018, og skal stå ferdig sommeren 2019. Backes byggetid på prosjektet er 8,5 måned.

PERI utstyr

 • PERI UP
 • Multiflex
 • Multiprop
 • Maximo
 • VARIO

Utfordringer

 • Store, tunge laster
 • Store høyder
 • Trang byggeplass i tilknytning til jernbanestasjon
 • Stor utfordring med tanke på infrastruktur og logistikk

Kunder

Backe Bergen AS

Kundens fordeler

 • Full prosjektstøtte og oppfølging
 • Tids- og kostnadsfordeler
 • Optimalisert byggeperiode

PERIs løsninger

 • PERI UP valgt til reis på grunn av stabilitet og store høyder
 • Multiflex dekker
 • Multiprop understøtter brukt for tunge laster i kjeller
 • Maximo sjaktforskaling for å kunne støpe komplett sjakt
 • VARIO/Maximo brukt for enkel utføring av fundament og søyler