You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kautokeino barne- og ungdomsskole

Prosjektdetaljer

Location: Kautokeino, Norge

Svømmehall i tilknytning ny barne- og ungdomsskole i Kautokeino.
Oppstart juni 2021.
Ferdigstilles uke 46 2022.
Totalpris for prosjektet: 207 MNOK

Det ble prosjektert og løst en rekke konstruksjoner fra PERI sin side på dette prosjektet. Blant annet kan det nevnes dekker rundt hele bassenget, høye gavelvegger på hver side, mindre støttevegger og dekker – men hovedkonstruksjonen i fokus ble en høy skråvegg som skulle stå på en kombinasjon av dekke, søyler og vertikal vegg. Skråveggen ble bestemt støpt i flere etapper med MAXIMO veggforskaling, hvor det ble spesialtilpasset en løsning i topp av hver støpeetappe for enkelt å kunne lande en midlertidig avstivning med stålbjelke, før avforskaling og videre flytt, samt frem til det endelige prekonstruerte takelement ble lagt på tilslutt. Skråveggen ble på innsiden av bygget landet mot en PERI-UP reis  for å komme opp til riktig forskalingshøyde. Med spesialtilpassede fakk kunne reisen enkelt benyttes som arbeidsplattform ved bruk av stålplank. Reisen ble forankret mot horisontale krefter, og tok opp kreftene fra skråstøttene. Det ble også designet en lav Multiprop-reis mellom søylene for å lande skråveggen mot her.

For å lette arbeidet med byggingen av forskalingen og reis, samt synliggjøre støpeetapper og fremgangsmåte, ble det besluttet å lage en 3D-modell av PERI sin forskaling og reis sammen med kundens IFC-modell (grunnlag som 3D-modell). Dette viste seg å være svært effektivt både under planleggingen og tegningen av forskalingen, da flere potensielle utfordringer ble avdekket, og ikke minst svært effektivt for kunden som skulle utføre jobben. De hadde da tilgang til en spesifikk nettadresse som førte dem til til Autodesk Viewer (et online 3D-visningsprogram), og kunne da navigere seg rundt i 3D-modellen både på telefon, nettbrett og PC på byggeplassen.

De største utfordringene på prosjektet gikk på følgende:

 • Hvordan utføre avforskaling, få på plass midlertidig avstiving og uføre løft/flytt av forskalingen.
 • Sikring mot horisontalkrefter.
 • Sikre en fornuftig oppdeling av støpeetapper og gjenbruk av utstyr.
 • Sikre en enklest mulig tilpasning av veggform fra overgang av lavere til større høyde på skråveggen.
 • Sikre en stabil og lav nok reis i underkant av skråveggen mellom søylene.

 

 

 

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er brukt i prosjektet:

 • MAXIMO veggforskaling 
 • PERI UP Flex Reisstillas
 • MULTIFLEX Dekkeforskaling
 • MRK-rammer
 • GT 24 Forskalingsdrager
 • PEP dekkestøtter
 • MULTIPROP dekkestøtter
 • SRU ståldragere

Kunder

PEAB Bjørn Bygg AS


PEAB Bjørn Bygg AS feirer sitt 100 års jubileum i år (2022) - og PERI Norge AS benytter anledningen til å gratulere!

Kundens fordeler

 • Eksisterende relasjon til PERI
 • Enkelt samarbeid
 • Kjennskap til PERI produkter
 • Dialog og arbeidsforberedelser
 • 3D-modell

PERIs løsninger

 • MAXIMO veggforskaling ble benyttet til gavlvegger og yttervegg med helling innover i bygget.
 • PERI UP Flex reisstillas ble benyttet som plattform for å komme opp i riktig høyde.(UK vegg).
 • MULTIPROP dekkestøtter kan føres opp sammen med MRK-rammer.
 • SRU – ståldragere for sømløs forankring og fordeling av krefter fra skråstøtter og PERI-UP.