You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tosebygda VBA

Prosjektdetaljer

Location: Tosebygda, Norge

Askim Entreprenør har siden april 2023 holdt på med å bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Tosebygda. Prosjektet er en del av Indre Østfold kommunes oppgradering av vannberedskapen, og er med på å sikre kvalitet og tilgjengelighet på drikkevannet for hele kommunen.

Det nye vannbehandlingsanlegget skal i hovedsak føres opp i betong. Bygget går over tre etasjer med en grunnflate på ca. 1100 m2, og skal blant annet ha manganfjerning med ozonering-biofiltrering og være dimensjonert for maksimal vannproduksjon på 300 l/s. Det skal inngå et stort rentvannsmagasin på 1300 m³. Nytt vannbehandlingsbygg skal i tillegg til prosesshall og rentvannsbasseng inneholde en større personaldel, maskinro og andre tekniskerom. 

Anlegget forventes å være klart til drift høsten 2024. 

Utfordringer:
Store høyder, ca 8 m høyde i basseng, vegger, søyle, dekkereis. Vanntetting/støpeskjøter

 

PERI utstyr

 • MAXIMO Elementforskaling ble valgt pga timeverk og god HMS med påmontert MXK støpekonsoll.
 • PERI UP Armeringstillas som er flyttbar for tilgang jernbinner.
 • PERI UP Armeringstillas til TRS Søyle i 8m høyde.
 • PERI UP Reis i høyt basseng for stabilitet med toppdekke av GT24 og finer.
 • MULTIPROP tårn med toppdekke
 • MULTIFLEX dekkereis for lavere høyder.
 • Vanntetting generelt, stagføringer og støpeskjøter.

Utfordringer:
Store høyder, ca 8 m høyde i basseng, vegger, søyle, dekkereis. Vanntetting/støpeskjøter

Kunder

Askim Entreprenør AS

Kundens fordeler

Meget bra oppfølging av PERI sin kontakt, som bidrar med gode løsninger gjennom hele prosjektet. PERI leverer løsninger og utstyr som bidrar til god kvalitet på utførelsen. 

PERIs løsninger

 • MAXIMO Elementforskaling ble valgt pga timeverk og god HMS med påmontert MXK støpekonsoll.
 • PERI UP Armeringstillas som er flyttbar for tilgang jernbinner.
 • PERI UP Armeringstillas til TRS Søyle i 8m høyde.
 • PERI UP Reis i høyt basseng for stabilitet med toppdekke av GT24 og finer.
 • MULTIPROP tårn med toppdekke
 • MULTIFLEX dekkereis for lavere høyder.
 • Vanntetting generelt, stagføringer og støpeskjøter.