You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

TRIO Søyleforskaling

Oversikt

TRIO Søylepanel

Med det 90 cm brede TRIO Søylepanel kan firkantede og rektangulære søyler utformes. Med staghull i rammen kan panelet også brukes som standard TRIO Veggforskaling. Som et resultat, et fornutig og logisk supplement til veggforskalingen.

Rask og enkel forbindelse

Av oppskjøt av panelene med den berømte BFD Systemlås

Ingen spikring av trekant lekter

Stort antall ombruk

På grunn av panelets robuste design


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for søylepanel

  • For firkantede og rektangulære søyler fra 20 cm x 20 cm opp til 75 cm x 75 cm i 5 cm intevaller
  • Høydejustering opp til en maksimum av 8.10 m i 30 cm intervaller med 3 forskjellige panelhøyder (0.60 m / 1.20 m / 2.70 m)
  • BFD Systemlås som eneste sammenkoblingsdel for alle forbindelser 
  • Maksimalt støpetrykk 100 kN/m²
  • Med arbeids- og støpeplattform, såvel som adkomststige