You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Follobanen

Prosjektdetaljer

Location: Oslo, Norge

Prosjektet er en delparsell som del av Follobaneprosjektet fra Oslo til Ski. Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor

HAB Construction har sammen med underentreprenør Stenseth RS stått for betongarbeidet som første parsell ut fra Oslo S.

Leveransen omhandler forskaling og reis for dekker og vegger i kulverter. K136, som er en mest betydelige konstruksjonen på denne parsellen, er en kulvert med 4 løp for 6 jernbanespor.

Denne ble delt opp i 2 faser.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • PERI UP blir brukt på grunn av høy fleksibilitet og tilpasningsdyktighet har PERI up vært brukt som standard reis i dette prosjektet
  • GT24 - Standard forskalingsbjelke brukt for alle dekker
  • Multiprop som løse støtter og tårn er blitt brukt for å tilpasse mot lavere høyder og som etterstempling
  • Maximo/Trio/Trio Alu - HAB har brukt tradisjonell stålform Trio/Maximo for vegger i kulverter og for tekniske bygg. Der hvor lite tilgang for kran har det vært behov for håndholdte systemer. Her har det vært brukt Trio aluminiumsform.
  • CNC spesial tilskårede finérskiver for tilpasning mot ukurant geometri. Her blant annet vouter i kulverter.

Kunder

Stenseth RS som underentreprenør for HAB Construction

Eivind Ausland
Project Manager, Stenseth & RS Anlegg A/S

Her på Follobaneprosjektet IOS for HAB, har vi hatt en konstruksjonstilpasset reisløsning prosjektert av PERI og bygget med systemet PERI UP. Den tette og gode kommunikasjonen med PERI’s tekniske personell, kombinert med en gjennomtenkt plan for utførelse, har gitt oss mulighet til å spare flere uker fremdrift i vår byggeperiode. 

PERIs løsninger

K136 Fase 1 ble løst med tradisjonell reisløsning fra støpt bunnplate. Totalt ca. 15.000 m3 PERI UP ble brukt som understøttelse. Denne ble gjennomført i årsskiftet 2018-2019.

K136 Fase 2 pågår i disse dager og ble løst som en kombinasjonsløsning med stålbjelker og PERI UP. På grunn av krav om adkomst til eksisterende løp, og arbeid på bunnplate, ble hoveddeler av reis løftet fra bakkenivå og plassert på tverrgående stålbjelker. Stål ble til dels opplagt på spesialkonsoller på vegg og på reis levert av PERI.

For øvrige konstruksjoner har det stedvis vært utfordringer med adkomst for kran og PERI har derfor levert både stål- og aluminiumsformer til veggforskaling.