You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CNC-skjæring og forskalingsmontasje

Oversikt

PERI produserer ferdigskårede finerplater og spesialforskaling av alle slag - fra enkeltformat og utsparinger til 3D forskalingsenheter for engangsbruk. Alle spesiallagde elementer er produsert i en klar, definert kvalitet og tilpasset for planlagt antall ombruk. 

Perfekt montert
som enkeltkomponent eller strukturell form 

Med høy kvalitet
utført av velutdannet personell i moderne prefabrikeringsfasiliteter ved bruk av den seneste maskinteknologien

Fastsatt leveringstid
montert og levert til byggeplass i henhold til fremdriftsplan


Tekniske detaljer

  • CNC ferdigskårede finerplater i en hver geometrisk utforming
  • Forskalings enheter laget av platemateriell i henhold til kundens ønske
  • Rette eller kurvede VARIO spesialforskalinger
  • Vegg, dekke og nedsenk enheter
  • 2D eller 3D utfyllinger så vel som kompleks forskalingsenheter i henhold til individuelle ønsker med hensyn til form, type overflate og planlagt antall ombruk