You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CNC-skjæring og forskalingsmontasje

Oversikt

Vi tilbyr omfattende tjenester innen CNC-skjæring og forhåndsmontasje av forskalingselementer.

Alle våre spesiallagde elementer er produsert med en klar og definert kvalitet, skreddersydd for det planlagte antallet ombruk. Gjennom avansert CNC-skjæring og forhåndsmontasje sikrer vi en effektiv og nøyaktig produksjonsprosess.

Ved å utnytte 3D-bygningsmodeller med friformede flater, individualiseres forskalingsenhetene i vårt forskalingsmontasjeanlegg. Denne tilnærmingen muliggjør ikke bare presisjon i utførelsen, men også optimal tilpasning til prosjektets unike krav.

Montasjen på byggeplassen følger en logikk som ligner systemforskaling, og de statisk bærende elementene er vanligvis basert på VARIO GT 24 dragerforskaling. Dette gjør det mulig å gjenbruke mange individuelle komponenter etter at prosjektet er fullført, og gir dermed en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning. Velg oss for å sikre en sømløs integrering av skreddersydde forskalingselementer i ditt prosjekt.

Perfekt montert
som enkeltkomponent eller strukturell form 

Med høy kvalitet
utført av velutdannet personell i moderne prefabrikeringsfasiliteter ved bruk av den seneste maskinteknologien

Fastsatt leveringstid
montert og levert til byggeplass i henhold til fremdriftsplan


Tekniske detaljer

  • CNC ferdigskårede finerplater i en hver geometrisk utforming
  • Forskalings enheter laget av platemateriell i henhold til kundens ønske
  • Rette eller kurvede VARIO spesialforskalinger
  • Vegg, dekke og nedsenk enheter
  • 2D eller 3D utfyllinger så vel som kompleks forskalingsenheter i henhold til individuelle ønsker med hensyn til form, type overflate og planlagt antall ombruk