You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Banke bru

Prosjektdetaljer

Location: Mandal, Norge

Gang- og sykkelbru i spennarmert betong. Tykkelse på brudekke 1,4 meter, lengde 66,0 meter over to spenn på 21,8 meter og 33,2 meter. 2/3 del av brua går over vann.

Leveranse av komplett utstyr for hele brua; forskaling, sikring og bueskiver.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

 • VRB fagverksdrager
 • VST tårn
 • PERI UP reis
 • PERI Variokit
 • GT 24 tredragere
 • CNC bueskiver

Utfordringer

 • tidspress
 • tungt og smalt
 • vanskelig å få plassert nok fagverksdragere under brua

Kunder

Alliansebygg

PERIs løsninger

 • VRB fagverksdrager blir brukt for fritt spenn over vann på 30m
 • VST tårn for lastoverføring til fundament ved søyle i akse 2
 • PERI UP reissystem som forskalings understøttelse på fastlandet
 • PERI Variokit med GT24 tredrager  ble brukt til bruoverbygging
 • CNC bueskiver for bruvinge og kantdrager