You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VRB Fagverksdrager

Oversikt

VARIOKIT VRB Fagverksdrager brukes hovedsaklig i brukonstruksjoner til forskaling av fritt spenn fra 25-40 m. Den er karakterisert av sin ekstremt høye bærende kapasitet – opp til 3.000 kNm – og relativt lav egenvekt

Effektiv bruk av materialer
Dragerens høye lastkapasitet gir redusert produksjonstid på grunn av ferre antall dragere

Rask lengdejustering
Enkel justering av fagverksdrager med et minimum antall rammer for å justere forskjellige spenn

Høy grad av sikkerhet
Integrert løsning av arbeidsplattform og adkomst ved bruk av PERI UP stillas


Tekniske detaljer

  • Utviklet for spenn opp til 40 m med tillat bøyemoment på 3000 kNm
  • Gjennom en kombinasjon av forskjellige rammestørrelser og en teleskopiske funksjon av oppleggsrammen kan alle spenn realiseres, og enhver installasjonstolleranse og understøttelse kan kombineres

Rammetyper

Systemet består av forskjellige typer komponenter som er optimalisert i forhold til lengde og bæreevne, hvilket gjør det mulig å dekke alle spekter av lengdekombinasjoner 

Det skilles mellom:

Oppleggsramme
for overføring av last til tunglasttårn 

Koblingsramme 
for høy skjærkraft i nærhet av opplegg så vell som bruk ved midlertidig understøttelse og koblingsskjøt

Standardramme
for bruk i midtre spenn 

Standardisert og sentrisk forbindelse av horisontal og vertikal avstiving gir optimal utnyttelse av bærekapasitet