You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Furebergfossen

Prosjektdetaljer

Location: Kvinnherad, Norge

Furebergfossen er en foss i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Fossen ligger i Furebergselva ved riksvei 551 som strekker seg fra Odda til Årsnes ferjekai. Fossen har et stort fall på ca. 20 meter og renner ut i Maurangerfjorden.

PEAB Anlegg signerte kontrakt med Statens Vegvesen om å bygge en ny bro over fossen, som blir 50 meter lang (inkludert landkar og fundamenter). I tillegg til broa bygges det 260 meter med ny to-felts vei og en utsiktsplass på 270 kvadratmeter. Den eksisterende brokonstruksjonen rives og i begge ender tilpasses veien etter dagens fylkesvei. Selve broa ligger veldig tett inntil fossen som har en stor fallhøyde på ca 90 meter. Fossen har en stor vannføring og krever derfor evakuering av byggeplassen underveis. 

Oppstart av prosjekteringen  var i slutten av november 2018, og fysisk oppstart på byggeplassen var i mars 2019. 

Broa skal stå ferdig i mai 2020. 

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

 • VRB fagverksbjelker
 • GT24 trebjelker
 • VST tunglasttårn
 • PERI Prokit sikringsutstyr
 • Variokit: SRU bjelker + SLS spindler

Utfordringer

 • Tverfall på brua er på hele 8% og de horisontale kreftene blir derfor store og det er derfor meget viktig at disse blir ivare -og hensyntatt

Kunder

PEAB anlegg

 

Kundens fordeler

 • Kort reaksjonstid fra forespørsel til levering og utførelse av arbeid.

 • Med Variokit kunne det bygges en «takstol» som kunne overføre de horisontale kreftene pga. tverfall på en sikker og trygg måte.

PERIs løsninger

 • VRB fagverksbjelker - for å spenne forskaling fra akse til akse. Største spenn ca. 22,0m
 • VST tunglasttårn - for overføring av vertikal lastene ved alle akser
 • GT24 trebjelker - som strøbjelker for underlag til forskalingshud
 • Variokit: SRU bjelker og SLS spindler - bygd opp takstoler med riktig tverrfall og for sikker overføring av vertikale lasten som kommer pga. tverrfall.
 • Peri Prokit sikkringsutstyr - for sikring av forskalingskanten