You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Fv251 Hellefossbrue

Prosjektdetaljer

Location: Etnedal, Norge

Fv251 Hellefossbrue er en del av veiprosjektet Tonsåsen – Bjørgo i Etnedal, Valdres Kommune.

Prosjektet består i å oppgradere fylkesvei 251, hvor trafikk nå går over Lunde bru, som er ei steinhvelvsbru fra 1827. Brua er ikke bygget for dagens trafikk, og det er grunnlaget for oppføring av ny bru.

Spennet er ca. 70 meter med dekke i betong, to-felts nettverksbuebru i ett spenn med buer i tre, stålstag og dekke i plasstøpt spennarmert betong.

PERI utstyr

 • CNC-bueskiver
 • VRB fagverksdrager
 • Multiprop
 • GT 24 tredrager
 • VST tårn
 • Prokit

Utfordringer

 • Fritt spenn på 30m over elva slik at vannet kan renne fritt i dette område

Kunder

Entreprenør - Contexo

Oppdragsgiver - Statens Vegvesen

Kundens fordeler

 • PERI er en komplett leverandør av forskalingssystemer

PERIs løsninger

 • VRB- fagverksdrager ble brukt for frittspenn på 30 meter over elva
 • Multiprop reis blir brukt på begge endene av brua oppå fyllingen i elva
 • GT 24 som strø og puter
 • Bueskiver fra snekkerverksted laget i henhold til formen av bruas underside
 • Prokit sikkringsustyr for sikkring av forskalingsendene