You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Fedeåna Bru

Prosjektdetaljer

Location: Feda, Norge

Tettstedet Feda fikk sin tidligere bru revet ned under flommen Synne i 2015. Siden den gang har de benyttet seg av en midlertidig bro. Eiqon Anlegg har revet gamle fundamenter og bygget en ny betongbru. I september 2019 åpnet den nye brua for trafikk. Nå har innbyggerne i Feda en større og bedre bru som dem kan benytte seg av.

Betong: 300 m3

Armering: 44 tonn

Lengde på brua: 22,0 m

Bredden på brua: 7,0 m

(Informasjon hentet fra Eiqon sine nettsider)

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • VRB fagverksbjelker
  • GT24 trebjelker
  • RCS klatreskinner
  • PERI Prokit sikringsutstyr

Utfordringer

  • På grunn av den korte avstanden fra undersiden på brua til vannspeilet kunne vi ikke plassere fagverk under brua. Derfor ble det valgt en overliggende konstruktion.

Kunder

Entreprenørfirma: Eiqon Anlegg AS

 

Kundens fordeler

  • Kort reaksjonstid fra forespørsel til levering og utførelse av arbeid.

PERIs løsninger

  • VRB fagverksbjelker for lastoverføring over et fritt spenn på 30 meter
  • GT24 trebjelker som lastoverføring mellom lastbjelker RCS
  • RCS klatreskinner som lastbjelke for overføring av lastene mellom opphengspunktene
  • PERI Prokit sikringsutstyr for rekkverk på forskaling

PERI utstyr brukt i prosjektet