You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Skårerbyen, Lørenskog

Prosjektdetaljer

Location: Lørenskog, Norge

Bygging av 241 leiligheter på byggetrinn 3 og 4 av Skårerbyen i Lørenskog med en samlet byggemasse på 27 000kvm, inkludert næringsarealer og parkeringshus.

Prosjektet startet opp i tredje kvartalt 2021 og skal etter planen ferdigstilles i løpet av tredje kvartalt 2024.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er brukt i prosjektet:

  • PERI UP Flex fasadestillas
  • PERI UP Flex reis
  • PERI UP Trappetårn 100/125
  • MAXIMO forskaling med PROKIT sikkerhetssystem
  • Multiprop dekkestøtter
  • PEP Ergo dekkestøtter
  • GT 24 forskalingsdragere

Kunder

Betonmast AS

Kundens fordeler

Kunden har stor fordel av samlet leveranse på forskaling og stillas. 
Leveranser koordineres tett på betongdrift og PERI UP benyttes både som stillas og understøttelse. 
Multifunksjonelt utstyr som sikrer økonomiske, så vel som trygge, løsninger for kunde. 

PERIs løsninger

MAXIMO 330 form vegger i kjeller og bolig. Mulitfles plattenunderstøttelse og dragerreis. PERI UP Flex som fasadestillas og reis for balkonger og i portaler.