You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lilleby, Trondheim

Prosjektdetaljer

Location: Lilleby, Trondheim, Norge

Veidekke Eiendom AS, står bak utbyggingen av Lilleby, med Veidekke Entreprenør AS som utførende. Lilleby er en gammel bydel i Trondheim, som allerede på 1800 tallet ble startet utbygd. Tidlig på 1900 tallet, ble Nork Ståltaufabrikk etablert, og etter hvert kom det til flere virksomheter som tegleverk, og smelteverk, og plassen ble da etter hvert et industriområde. Alt dette er nå revet, og en ny bydel med et bredt spekter av boliger som, rekkehus, lav og høyblokker, og noe lavhus bebyggelse, er planlagt utbygd. Dette er nå blitt et populært boligområde med nærhet til bysentrum, samt flere kjøpesentra på Lade, og med gangavstand til begge.

Utbygging vil gå over flere år, alt avhengig av salg. Veidekke Entreprenør regner selv med 10 – 15 år før hele området er fullt utbygd.

Utbygging startet i 2015, og så langt er følgende gjennomført/planlagt:

Byggetrinn 1: Konsul Lorcks Have, under innflytting, 25 rekkehus.

Byggetrinn 2: Lilleby blokk, innflytting mars 2017, 67 leiligheter.

Byggetrinn 3: Ladebekken 2, innflytting november 2017, 60 leiligheter.

Byggetrinn 4: Maskinparken 1, byggestart desember 2016, 48 leiligheter.

Byggetrinn 5: Maskinparken 2 og 3, byggestart juni 2017, 80 leiligheter.

Byggetrinn 6.: Videre byggetrinn kommer fortløpende og er under utvikling.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • Maximo sjaktform og vegg
  • Trio TRH Boligform
  • Skydeck
  • Multipropp
  • Multiflex dekkereis

Kunder

Veidekke Eiendom står bak utbyggingen av Lilleby, og har lang erfaring med å bygge boliger for alle slags boligkjøpere.

Frode Sivertsen, Betongformann i Lilleby Trondheim
Frode Sivertsen
Betongformann

"PERI Skydeck har solide komponenter og lav vekt, som genererer lite rot og er en vare som er enkelt for oss å ta i mot på byggeplassen. Vi kjøper alt av forbruksmateriell fra PERI og er veldig fornøyd med alle produktene"

PERIs løsninger

  • Maximo og Trio boligform: Brukes på alle rette vegger, fordi løsning gir kunden en mest effektiv arbeidsmetode med gode HMS løsninger.
  • Skydeck: Brukes på dekker fordi systemet er rasjonelt i bruk, samt gir kunden mulighet til rask gjenbruk uten å bruke finèr som hud. Med systemets lave vekt, gir dette god HMS på byggeplass.
  • Multiprop: Multiprop brukes som understøttelse i høye dekker, samt der det er nødvendig med tårnreis for og bedre stabilitet, samt høy kapasitet i stor høyde.
  • Multiflex: Tradisjonell dekkeløsning med puter og strø, brukt som tilpasninger for Skydeck, samt i mindre dekkeflater.