You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS Klatreforskaling på skinner

Oversikt

RCS kombinerer fordelene ved ulike klatresystemer i et modulbasert system og brukes både som klatreforskaling og som klatrebeskyttelse. Takket være den skinnestyrte klatringen er klatreenheten til enhver tid sikkert koblet til bygningen, noe som gjør klatreprosedyren rask og sikker, også i vindfulle forhold. Enhetene flyttes med kran eller ved hjelp av mobil klatrehydraulikk til neste seksjon. RCS kan enkelt tilpasses til byggeplassspesifikke krav.


Sikker prosedyre med skinnestyring
Den bevegelige enheten er til enhver tid koblet til bygningen ved hjelp av en klatresko

Fleksibel montering
Klatreskoen kan festes til både vegger og dekkekanter

Variabel montering
På grunn av klatreskinnenes 125 mm hullarrangement kan plattformene tilpasses optimalt til de respektive etasjehøydene


Tekniske detaljer

  • Skinnestyrt, sikker klatreprosedyre for veggforskaling, arbeidsplattformer og innhegninger
  • 125 mm hullavstand i skinnene for å tilpasse plattformene til etasjens høyde
  • Bygningsmyndighetsgodkjent standardforankring for vegger og plater; ved behov også med horisontal klatreskinne for større utkraginger
  • Valgfri selvklatring i trinn på 50 cm med mobile selvklatringsenheter
  • Kompatibel med komponenter i VARIOKIT Byggesettet

Varianter

RCS C Forskalingsstillas
som standard til støtte av veggforskaling for etasjehøyder fra 2,70 m til 4,50 m; med vogn (90 cm tilbaketrekningsavstand)

Lett klatreforskaling RCS CL
for utvendige fasader og kjerner i forkant av middels høye bygninger som fører med begrenset krankapasitet og -tid

RCS P Klatrebeskyttelsespanel og rekkverk
innkapsling og rekkverk gir spaltefri beskyttelse for arbeid som utføres på bygningens skallgulv

Download