You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Ankerteknologi

Oversikt

DK og SK ankersystem

Med DK og SK ankersystem blir stagpunktene pålitelig tettet. Stagpunktene blir forseglet med en betongkonus og et spesielt utviklet to-komponent granulatlim. 

Fordeler med DK og SK ankersystem

Garantert mot lekkasje

Vanntett, gasstett og brannsikker, lyd og diffusjonstett, så vel som godkjent for bruk i drikkevannskilder

Tilgjengelighet

Koner og avstandsrør for flere stagdiametere er tilgjengelig

Tie Technology DW 15, 20 , 26 (no)


DK Ankersystem

DK Ankerkonus system er:

  • Vanntett
  • Gasstett
  • Brannsikker
  • Lydtett
  • Passer til arkitektonisk betong

SK Ankersystem

SK Ankersystem er:

  • Vanntett
  • Gasstett
  • Brannsikker
  • Lydtett
  • Passer til arkitektonisk betong

Download