You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RV3 Faunapassasjen

Prosjektdetaljer

Location: Løten, Norge

Smedbakken faunapassasje er en del av nye rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum. Faunapassasjen har en total lengde på 97,4m og en innvendig bredde på 33m. Arbeidet startet i slutten av april, og vognen skal brukes til enda en faunapassasje på strekningen.

PERI utstyr

 • PERI har levert komplett forskalingsvogn til prosjektet. Produktet er brukt fordi kunde ikke skal legge støpeskjøt i konstruksjonen. Forskalingsvognen kunne trekkes frem i sin helhet uten å dele vognen.
 • Totalleveranse med både forskalingsutstyr og bueskiver. Bueskivene ble brukt i den utvendige lukkeforskalingen.
 • GRV rigel 
 • HDD tunglasttårn 
 • Variokit/SRU
 • GT24 
 • CNC Bueskiver fra eget PERI snekkerverksted 

Utfordringer

 • Størrelsen på konstruksjonen er veldig stor. 
 • Ønske om at forskalingen skal kunne flyttes i sin helhet/som et stykke.

Kunder

Skanska

Kundens fordeler

 • Totalleverandør av både forskaling og forbruk

PERIs løsninger

 • PERI HD 200 Tårn for tunge laster: kraftige aluminiumsstøtter - lastoverføring på innvendig forskaling
 • GRV rigel: buet innvendig forskaling
 • Variokit/SRU: til lukkeforskaling
 • GT24: som strøbjelke
 • Bueskiver fra eget PERI snekkerverksted: for buet utvendig lukkeforskaling