You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RV 110 Simo-Ørebrekk

Prosjektdetaljer

Location: Ørebrekk, Fredrikstad, Norge

Park og anlegg ble tildelt prosjektet RV 110 Simo-Ørebrekk 26. juni som er en gang- og sykkelveikulvert. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen. Den nye firefelts veien skal åpnes høsten 2017.

Prosjektet er en del av bypakken Nedre Glomma. Prosjektet er en forlengelse av Kråkerøyforbindelsen og Mosseveien som er oppgradert. Det omfatter en firefelts vei fra Mascot-rundkjøringen til Simo-rundkjøringen. Det vil også bli nye tiltak for myke trafikanter her.

Arbeidene omfatter utbygging av RV-100 mellom rundkjøringene Mascot og Simo i Fredrikstad kommune. Strekningen er på om lag 1400 meter, og det skal etter planen bygges ut til en firefelts vei. Prosjektet omfatter også lokalveier, sykkelekspressvei og sykkelveier. 

Entreprenøren eier og utfører stillasentreprise selv.  

PERI utstyr

  • TRIO systemforskaling
  • MULTIFLEX dekkeforskaling
  • PERI leverer ikke PERI UP stillas til dette prosjektet
  • Entreprenør står for stillas selv

Kunder

Park og Anlegg AS er ansvarlig entreprenør for arbeidene.

Park & Anlegg AS ble etablert i 1997 av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, og har blitt en stor maskinentreprenør i region Øst. Hovedkontoret er i Hasle Trafo i Varteig ved Sarpsborg, og avdelingskontor i Lillestrøm. 

PERIs løsninger

  • PERI TRIO systemforskaling blir brukt til vegger og støttemurer i sykkel- og gangveikulverten. Systemet blir "kledd" med bordforskaling og utkraginger. 
  • MULTIFLEX dekkeforskaling brukes til dekke over gangkulvert. 
  • Søyleforskaling i treverk til brosøyler, levert av PERI.