You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SUS2023 - Nye Stavanger Universitetssykehus

Prosjektdetaljer

Location: Stavanger, Norge

Det bygges nytt universitetssykehus i Stavanger hvor første byggetrinn startet opp i 2019 og skal stå klart i 2024. Prosjektet er på 120 000m². Det blir 640 stk pasientrom/enerom med egne bad. Den ene bygningen er på 3 etasjer og den ene etasjen er under bakken. Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug blir nær nabo til Universitetet i Stavanger ved Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus i Stavanger kommune.

Med nytt universitetssykehus sikres framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.

(Noe av informasjonen i teksten er hentet her

PERI utstyr

 • MAXIMO Systemforskaling [2100m²]

 • MXK Støpeplatting

 • PERIUP Dekkereis inkl. dekkekantsikring

 • PERIUP Armeringsstillas

 • PERIUP Trappetårn

 • PEP Stålrørstøtter [3200stk]

 • MULTIPROP Aluminiumsstøtter [900stk] 

 • FB-180 Foldeplattform [500lm]

 • Quattro Søyleforskaling

 • VARIO Søyleforskaling

 • GT Forskalingsdrager [30.000lm]

Forbruk til betongarbeider:

 • Skjøtejernskassetter

 • Skrukoblinger

 • Armeringstilbehør

 • Vanntettingssystemer

 • Innstøpningsgods

 • Kryssfiner

Utfordringer

 • Fremdrift
 • Omfang/mengder
 • Logistikk (Intern/ekstern)

Kunder

Kruse Smith Entreprenør AS

Kundens fordeler

Kostnadseffektive løsninger, både standariserte og skreddersydde

Høy daglig kompetanse

Leveringskapasitet

Bredt utstyrsspekter

Bredt forbrukssortiment

Harald Bjerkelo (Produksjonsleder) og Maren Iren Kvia (Byggeleder)
Harald Bjerkelo og Maren Iren Kvia
Produksjonsplanlegger (t.v.) og Byggeleder (t.h.)

Valg av metode og leverandør ble valgt på bakgrunn av fokuset på pris, HMS og teknisk hjelp med PERI UP. I tillegg til at PERI Norge kunne levere mengdene, og har et lokalt suppleringslager på Klepp Stasjon. Heisbare moduler og løftegaffel gjorde det mer effektivt, og HMS-arbeidet ble betydelig bedre. Arbeidet med tegninger til PERI UP gjorde det lettere for montasje av understøttelsen til plattendekkene. Vi er meget fornøyde med PERI UP-løsningen hvor vi kan ha arbeidsplatting rundt dekkekanten.

PERIs løsninger

Konstruksjonene i prosjektet er i utgangspunktet relativt enkle. Utfordringene i denne type prosjekt er tiden. Som ett ledd i å oppnå effektiv drift som ivaretar HMS på best mulig måte, har PERI Norge blitt valgt av Kruse Smith Entreprenør AS som totalleverandør av utstyr til betongarbeidene ved SUS2023.

PERI Norges utstyrspark og kompetanse, kombinert med kundens prosjektteam, har resultert i en skreddersydd løsning for prosjektet:

 • PERI UP:

Kostnadseffektivt og fleksibelt system som ivaretar HMS. All PERI UP er nøye planlagt for å sikre effektiv drift på byggeplass. I tillegg til tradisjonelle stillas og trappetårn, er PERI UP brukt til høye dekkereis og som heisbare moduler inkl. dekkekantsikring.

 • MAXIMO:
  Ensidig ankermontasje, hvor kun én mann kreves, reduserer markant tiden for oppstilling og avforskalling. MAXIMO veggforskaling gir en forbedret betongfinish, samt pent avtrykk av ankerpunktene.
  MAXIMO veggforskaling kombinert med MXK støpeplatting ivaretar de strengeste HMS-krav.