You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

E39 Hove-Sandved

Prosjektdetaljer

Location: Sandnes, Norge

PERI UP byr her på en meget tilpasningsdyktig, og kostnadseffektiv reisløsning. Den bidrar også sterkt til å tilfredstille de høye krav Skanska stiller til HMS på sine byggeplasser. Reisen var på sitt høyeste over 12 meter høy. PERI UP bygges til dette formål stående og vil hele veien stives av internt for å gi en trygg og stabil monteringssekvens. Søyler til prosjektet ble løst med TRIO form. På Kvelluren bru var søylene opp til 14 meter. høye med hammerhodeformet topp. Disse ble utført i opptil 3 støpe etapper med CB240 klatring.

For å forme søylehodet ble det CNC-skåret spesialform som ble benyttet som endesteng til den 4.50 meter høye klatreformen.

PERI utstyr

  • PERI UP
  • Multiprop med rammer
  • GT24
  • TRIO
  • CB240 klatring
  • Rekkverkssikring med nett
  • Spesialform / Bueskiver

Kunder

Skanska

Prosjektleder Hove-Sandved
Leif Auestad
Produksjonsleder

"PERI har vært en god samarbeidspartner i hele byggeprosessen. PERI UP har fungert veldig godt."

PERIs løsninger

  • På grunn av de mange fysiske utfordringer på dette prosjektet har det vært et tett samarbeid mellom PERI’s tekniske avdeling og Skanska sin egen konstruksjonsavdeling. 
  • Til sammen er det levert 11 stk beregningsrapporter for tredjepartskontroll fra PERI på dette prosjektet.