You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CB Klatreforskaling

Oversikt

CB Klatreforskaling

CB Klatreforskaling gir sikre arbeidsforhold ved arbeid med veggforskaling i alle høyder. Det gjennomtenkte designet kombinerer håndtering med en hurtig flytteprosedyre og problemfri tilpasning til forskjellige bygningsformer. 

Fordeler med vårt klatresystem

Sterk
Høy bæreevne og konsollene tillater store spennvidder, hvilket gir store plattformer.

Tidsbesparende
Flytning av komplett enhet (veggforskaling, CB klatreplattform og arbeidsplattform) med kun ett kranløft.

Sikker
Fri og sikker bevegelighet foran og bak veggforskalingen.


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for CB Klatresystem

  • For støtte til veggforskaling, alternativt bare som et arbeidsstillas
  • Typegodkjent til forskallingshøyder opp til 5,40 m
  •  Kan brukes med VARIO GT 24, TRIO, MAXIMO og RUNDFLEX veggforskallingssystemer
  •  Flytting med kran av komplette enheter bestående av forskalling og stillas i ett
  •  Arbeidsplattform med stige gir sikker adgang mellom nivåene 
  • Valgfri vindbeskyttelse som hindrer forskalingen å vippe innover

Variasjoner

Ulike variasjoner av systemet

CB 240

Konsolbredde 2,40 m med kjørevogn (kan trekkes 75 cm tilbake), vertikaldrager og justeringsbeslag til forskalling

CB 160

Konsolbredde 1,60 m med justeringsenhet, vertikaldrager og justeringsbeslag til forskalling