You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bybanen D12, Bergen

Prosjektdetaljer

Location: Bergen, Norge

Byggestart av prosjektet var i juni 2019 og det skal stå ferdig februar 2022.

Det blir ny gang- og sykkelvei på Fløen med to felles holdeplasser med linje. Det kommer til å bli et hyggelig og raskere område å ferdes i - spesielt i området rundt Store Lungegårdsvannet.

Det blir en 10,3 km lang trasé fra Kaigaten til Spelhaugen med ca. 5 km åpen trasé og 5 km i tunnel med kjørestrekning på ca. 18 minutter. Bybaneutbyggingen på strekningen inneholder bygging av fjelltunnel under Haukeland sykehus på 1200 meter, stasjonhall og sjakter i fjell. 

Tunnel: 1200m – 130.000 fm3

Sprengning: dagsone ca. 100.000 fm3

Løsmasser: 117.000 fm3

Sjøfylling: 800.000 am3

Betong: 13.800 m3

Armering: 2.240 tonn

Grøfter: ca.12.000 m

12000m VAO-rør

32.000m trekkerør

Konstruksjoner:

 • 3 broer
 • 2 portaler
 • Cut & cover kulvert 150 m lang
 • 4 tekniske bygg
 • 500 m lang VA kulvert
 • 2 Holdeplasser

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

 • PERI UP system
 • CNC bueskiver
 • MAXIMO

Utfordringer

 • Det er utfordringer med stor stigning på K1203 broen på 12,4 %. 
 • Togtrafikk under reis er også en utfordring ved byging og riving av reis.

Kunder

SKANSKA

Noe av informasjonen er hentet her

Kundens fordeler

Kunden har rett kompetanse og erfaringer med PERI fra andre prosjekter

PERIs løsninger

 • PERI UP: Bygging av gs-bro K1202/1203 blir løst med PERI UP som reis. Dette systemet er lett å bygge og har god kapasitet på de løsningene som er valgt.
 • CNC:  Det er brukt prefabrikerte bueskiver som forskaling til bruens tverrsnitt.
 • Det er også en kjøreåpning over kronstalinjen (jernbane). Her er det daglig togtrafikk under broen. Denne kjøreåpningen er løst med ståldipper og forsterket PERI UP.