You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vestlunden / Fyllingsdalen, Bergen

Prosjektdetaljer

Location: Bergen, Norge

På en stor, luftig og naturskjønn tomt vil det bli bygget effektive leilighets-hus (78 leiligheter) med forskjellige løsninger og i varierende størrelser fra ca. 54 m2 til 96 m2, med 1 til 3 soverom. Det vil bli lagt vekt på gjennomgående gode kvaliteter og moderne energieffektive løsninger. Samtlige leiligheter vil ha egen balkong eller uteplass, og alle leilighetene har direkte adkomst fra parkeringskjeller med heis.

Tomten ligger ved Vestlundveien nord i Fyllingsdalen, ca 2 km fra Fyllingsdalen bydelssenter / Oasen - og ca 4 km fra Bergen sentrum. Tomten har lys- og utsiktskvaliteter fra alle sider. Punkthusprinsippet, hvor sentralkjernen benyttes til trapp og heis frigjør alle fire fasaderetninger, som igjen gir alle leilighetene gode sol og utsiktsforhold.

PERI utstyr

  • Maximo veggforskaling ble valgt til å løse vegger, heissjakter og trappesjakter på garasjeplan.
  • Multiflex dekkeforskaling benyttes i garasje og løser dekke med mange drager veldig bra.
  • I de tre punkt husene vil det også bli benyttet Maximo på vegger, samt det vil bli benyttet Skydeck dekkesystem i alle etg i leilighetene.

Kunder

NCC DK Bergen

Kjell Sanden, Anleggsleder
Kjell Sanden
Anleggsleder

PERI ble valgt grunnet gode løsninger på system, og meget god oppfølging underveis i tidligere prosjekter. Betongarbeiderne hos NCC DK Bergen liker å jobbe med Maximo veggforskaling, Multiflex og Skydeck dekkeforskaling.

PERI Norge sin avdeling i Bergen ligger ca. 15 km fra byggeplassen - så det er meget kort vei for leveranser.

PERIs løsninger

  • Maximo: Brukes på rette vegger og sjakter, for å gi kunden en mest effektiv arbeidsmetode
  • Maximo XL: Brukes spesielt på rette vegger, da dette er den mest effektive arbeidsmetoden
  • Multiflex: Dette dekkesystemet er det mest fleksible dekkesystemet med tanke på mange dragere plasstøpt i dekke
  • Skydeck: Brukes på dekke da bygget har store flater, og gir rask gjenbruk til gjentagende dekker per etasje