You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kvarteret på Lillestrøm

Prosjektdetaljer

Location: Lillestrøm, Norge

Vi er glade for å kunne levere utstyr til et av Lillestrøms største boligbyggeprosjekter.

Stor leveranse til Kvarteret

Kvarteret er et nytt nabolag bestående av 20 blokker på Lillestrøm. Utbygger planlegger 1000 leiligheter på totalt 75 000 m2. PERI er utstyrsleverandør til prosjektet.

Byggingen er i rute

Byggestart for Kvarteret var i oktober 2020, og råbygget i den første blokka er allerede ferdig. De aller første kjøperne kan flytte inn i slutten av 2022. Når siste kvartal kan stå klart, avhenger av forhåndssalget.

Informasjon om prosjektet:

Utbygger: Veidekke Entreprenør AS, forretningsområde Oslo

Byggherre: Nesgata 19 Utvikling AS (deleid av Obos og Otto Olsen)

RIB: Afry

Se Kvarterets nettside her.

 

PERI utstyr

Til byggeplassen leverer vi:

  • Skydeck til dekke over kjeller
  • Maximo tradisjonelt og 480XL 
  • Multiprop balkongtårn 
  • Pep/GT24 Platten understøttelse 

Kunder

Veidekke Entreprenør AS, forretningsområde Oslo

PERIs løsninger

Utstyrsleveranse til boligprosjekt