You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIPROP Shoring Tower Configurator

Oversikt

MULTIPROP Shoring Tower Configurator hjelper til med å bestemme parameterne for tårn- reisen. Brukeren definerer, med den webbaserte kalkulatoren, raskt og enkelt den optimale tårnkonfigurasjonen eller den maksimale tillatte støttelasten. Resultatene er basert på testrapport S-N/040361 med tilleggene S-N/100134 og S-N/120134 fra Bavarian State Trade Agency (LGA) og ytelsesdata fra PERI.

til MULTIPROP Shoring Tower Configurator


Funksjonsbeskrivelse

Etter å ha valgt type beregning, setter brukeren opp ønsket tårnkonfigurasjon og får et resultat. Denne inneholder en skisse av det statiske systemet, av den respektive PERI MULTIPROP Tårnreis konfigurasjonen, tillatt støttelast Fv i kN, riktig uttrekk av støtten, antall av de forskjellige delene og utnyttelsen av den optimale tårnkonfigurasjonen.

Applikasjonen gir også en PDF-fil med dokumentasjon klar til å skrive ut direkte eller sende via e-post. En beskrivelse for kunder er også blitt inkludert i databladet.

Applikasjonen gir mange valgmuligheter for de ulike artiklene og tar høyde for vindlast på reisen. Appen gir løsninger for tårn med høyder mellom 1,95 m og 14,90 m.


Standard

Beregningene er basert på den Europeiske standarden DIN EN 12812 «Midlertidige bærende konstruksjoner - Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler» inkludert nasjonale tillegg. Denne standarden regulerer blant annet krav til tilbud og bruk av reissystemer og inkluderer en prosedyre på prosjektering.

Bakgrunnen for beregningsresultatene

Bakgrunnen for MULTIPROP Shoring Tower Configurator er testrapporten fra  Bavarian State Trade Agency (LGA) S-N/040361 fra 26.10.2005 med tilleggene S-N/100134 og S-N/120134 i tillegg til ytelsesdataene for PERI MULTIPROP tårnreis. Dette kan hentes ut fra monteringsveiledningen for PERI MULTIPROP tårnreis.

Kunnskap om standarden og dens terminologi er nødvendig for å kunne bruke resultatene fra MULTIPROP Shoring Tower Configurator.

Tilleggsinformasjon

  • Testrapport fra LGA S-N/040361 med tilleggene S-N/100134 og S-N/120134
  • Monteringsveiledningen for systemet PERI MULTIPROP tårnreis
  • Produktstandard som grunnlag for beregningene av systemet i henhold til NS EN 12812:2008-12
  • PERI Tables 2014

Support

Spørsmål vedrørende PERIs apper og web baserte applikasjoner kan sendes til følgende e-post adresse:

apps-tools.service@peri.de