You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Øglændkvartalet

Prosjektdetaljer

Location: Sandnes, Norge

Nye lokaler i Sandnes sentrum, med næringslokaler i 1. etg., og leiligheter i 2-8 etg.

Som dekkesystem er det valgt å bruke PERIs standard dekkebord. Disse blir benyttet i leilighetsetasjene, ble også benyttet til dekke over p-kjeller.

Dekke over næringslokalene har høy etasjehøyde, og derfor falt valget på kombinasjonen av Peri UP og Multiflex. 

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • MAXIMO 
  • Dekkebord
  • MULTIFLEX 
  • PERI UP
  • MULTIPROP

Utfordringer

  • Fremdrift og og trang byggeplass (logistikk on site).

Kunder

SKANSKA

PERIs løsninger

  • MAXIMO - ivaretar HMS på en god og effektiv måte, samtidig som det er et effektivt og fleksibelt veggsystem. Alt arbeid utføres fra en side, trenger ikke bruke stagrør og fører til mindre etterarbeid.
  • Dekkebord - Effektivt og har HMS fordeler som ferdig montert kantsikring i front.
  • MULTIFLEX / PERI UP - høyt reis som ivaretar HMS på en god og effektiv måte. Flexsibelt og tilpassningsdyktig system - også benyttet som understøttelse da det kan ta store laster.
  • MULTIPROP - høy kapasitet ved etterstemplingi etasje med store etasjehøyder.