You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GV-10

Prosjektdetaljer

Location: Oslo, Norge

Seby har fått i oppdrag av SiO studentskipnaden om å rehabilitere gamle Nydalen veveri som er oppført i 1882.

Bygningen som frem til 60-tallet var veveri/tekstilfabrikk skal nå bli 73 studentleiligheter. Bygget er verneverdig og fasaden skal kun rehabiliteres for å beholde sitt originale utseende.

PERI har levert ca 3000m2 med stillas og TRIO alu til to innvendige heissjakter.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • PERI UP rosett fasadestillas
  • TRIO aluminium systemforskaling

Utfordringer

  • Utstyr må løftes manuelt

Kunder

Seby AS

Kundens fordeler

  • God oppfølging 
  • Stor fleksibilitet i stillassystemet

PERIs løsninger

  • TRIO Alu ble valgt på grunn av dens lette vekt

PERI utstyr brukt i prosjektet