You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vindalslibrua

Prosjektdetaljer

Location: Soknedal, Norge

K510 Vindalslibrua er en av flere bruer i utbyggingen av E6 gjennom Soknedal, og er utført i spennarmert betong, med 5.6% helling av brudekket.

Brua er 76 meter lang mellom landkarene, og spenner over elven Sokna.

Leveranse av komplett kantdragervog 11 meter for begge sider av brua.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • PERI kantdragervogn
  • GT 24 tredragere
  • CNC bueskiver

Kunder

Børset & Bjerkset Entreprenør AS

PERIs løsninger

Kantdragervogn brukt for utstøpning av kantdrager i bruplate på hver side av brua.