You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Holmen Kapasitets Gods

Prosjektdetaljer

Location: Drammen, Norge

Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering. Sommeren 2015 startet fase to i anleggsarbeidene med tilrettelegging av Havnelager B, klargjøring for sporvifta og etablering av byggegrop for brukonstruksjonen.

Mer informasjon finner du her: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/Ovrige-prosjekter/Prosjektartikler/Holmen-kapasitet-gods/ 

PERI utstyr

  • Brureis
  • GT24 bjelker / forskalingsdrager
  • Kantsikring
  • PERI UP utvendig trapp 75 M/stålplank UDI
  • MAXIMO Veggforskaling

Kunder

Veidekke Entreprenør

PERIs løsninger

  • Brua bæres av over 2 meter høye overliggende dragere. Skråstilte landkar, eksisterende trau og buede støttemurer under bruoverbygning har gjort dette til en komplisert prosjekteringsjobb.
  • PERI har levert diverse produkter til prosjektet; brureis, GT24 bjelker til overrede, kantsikring, trappetårn, og veggforskaling.