You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Høydebasseng Birkebeineren

Prosjektdetaljer

Location: Lillehammer, Norge

Det har kommet et beredskapsbasseng på Lillehammer fordi det er for lite kapasitet på vann, og det er nå behov for høydebasseng. Første leveranse av PERI produkter til byggeprosjektet var i april 2016. Høydebassenget har en radius på 11 meter og høyde på 9,2 meter. 

PERI utstyr

  • RUNDFLEX Plus Rundforskaling
  • TRIO veggforskaling
  • MAXIMO veggforskaling
  • Multiprop dekkeforskaling

 

 

Kunder

Veidekke Indre Østland

PERIs løsninger

  • Multiprop dekkeforskaling: Det ble støpt lite dekke i 9,5 meters høyde.
  • TRIO veggforskaling: Ble brukt til ventilkammeret
  • MAXIMO veggforskaling: Ble brukt til ventilkammeret
  • RUNDFLEX Plus Rundforskaling: Benyttet for å klare runde / buede vegger