You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sanden i Larvik

Prosjektdetaljer

Location: Sanden/Larvik, Norge

Prosjektet ligger sentralt til ved Bølgen kulturhus i Larvik sentrum. Første byggetrinn startet ved påsketider 2015 og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2016.

Første bygge trinn av 4, totalt 135 leiligheter av høy standard med muligheter for endringer og tilvalg av kjøper. Bygget ligger helt ned til vannkanten med fin havutsikt. Hele parkeringskjelleren er utbygd i første byggetrinn for å skjerme de første som flytter inn med for mye støy av spunting senere. Det er solgt 12 leiligheter av 33 stk. på byggetrinn 2, så oppstart her regnes med å starte til høsten. Prosjektet er oppført i plass-støpt betong med lys teglstein fasade og aluminiumsvinduer. Prosjektet har grønne takflater for å skjerme beboere rundt, og er miljøvennlig. All betongjobb er utført av Submet som UE for Wegger & Kvalsvik som er totalentreprenør.

PERI utstyr

 • Maximo: ble valgt fordi det er et raskt og kostnadseffektivt system. Det kunne også brukes på alle faser av bygget, både i kjeller og leiligheter. Entreprenør sparer folk på veggsystemet, og kan jobbe raskere med veggflytt. Stor fordel HMS-messing på prosjektet.
 • Sky Deck: raskt og kostnadsbesparende på store flate dekker i P-hus hvor kravet til himling ikke er for strengt.
 • Dekkebord: ble valgt fordi vi så fordelen av mange like repetisjoner. Da er dekkebord raskt og effektivt. 
 • Multi Flex: fordi det er et fleksibelt system for dekker med forskjellige høyder. Her var det sprang mellom dekke og dragere som er bakgrunnen for at dette ble valgt.
 • Prokitt: sikker måte å sikre dekkekanter på som tilfredsstiller alle HMS-krav.
 • PERI UP: ble valgt ut i fra en total vurdering om at PERI UP vil fungere best i henhold til byggets utforming og dens fleksibilitet.
 • Forbruk

Kunder

Wegger & Kvalsvik 

PERIs løsninger

 • MAXIMO: Prosjektet er løst fra PERI sin side med Maximo veggform i P-kjeller og leiligheter. 
 • SKYDECK og MULTIFLEX: Dekker i P-kjeller er løst med Sky Deck og Multi Flex. Dekker i leilighetene er løst med Dekkebord.
 • Prokitt og PERI UP-stillas: All sikring av dekkekanter under råbygg fasen er gjort med Prokitt og PERI UP-stillas. PERI UP-stillas er brukt som Murerstillas, Armeringsstillas og støpestillas, samt adkomst. 
 • PERI Kantforskaling: Fundamentering er løst med PERI kantforskaling. 
 • FORBRUK: Øvrig forbruk er også håndtert av PERI, som er totalleverandør av forskaling og stillas til prosjektet.