You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kilen Boliger, Tønsberg

Prosjektdetaljer

Location: Tønsberg, Norge

Det var oppstart av betongarbeider høsten 2016, og det skal være ferdig høsten 2017.

Boligprosjektet ligger i Kilenområdet utenfor Tønsberg sentrum. Området er i stadig utvikling, har flotte turveier og ligger sentralt i nærheten av sentrum. Boligprosjektet har et solfylt fellesområde for uteopphold, og det er gode sol- og utsiktsforhold til de private balkonger og terasser. 

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • Forbruksmateriell
  • Veggforskaling
  • Dekkeforskaling P-kjeller
  • Dekkeforskaling på den største blokka

Kunder

Veidekke Entreprenør

PERIs løsninger

  • Veidekke valgte PERI Maximo til veggforskaling, PERI Skydeck og PERI dekkebord til dekkeforskaling.
  • Forbruksmateriell: som forskalingsfiner, forskalingsolje, vanntetting og armeringstilbehør
  • Veggforskaling: Maximo veggforskaling til vegger i kjeller, leilighetsvegger og sjakter - totalmengde Maximo ca 300 m2
  • Dekkeforskaling P-kjeller: Skydeck dekkeforskaling, totaltmengde ca 1600 m2. Skydeck har i tillegg blitt brukt som dekkeforskaling på de 2 minste blokkene
  • Dekkeforskaling på den største blokka: PERI dekkebord, ca 500 m - tegnet og prefabrikert på PERIs hovedlager i Drammen på oppdrag fra Veidekke

PERI utstyr brukt i prosjektet