You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Havneparken

Prosjektdetaljer

Location: Sandnes, Norge

Havneparken ovalen er lokalisert i nordre del av sentrum, i et område som tradisjonelt har vært knyttet til havnevirksomhet, industri og byggevarehandel. Det vil bli opparbeidet en ny og fin havnepromenade, og Urban Sea AS har skal oppføre et topp moderne hotell, 55 eksklusive leiligheter og et kontorbygg.

Leilighetsbygget ligger ved sjøkanten og leilighetene vil bli gjennomlyste med sjøutsikt og balkonger med gode solforhold.

PERI utstyr

  • MAXIMO sjaktforskaling for å kunne støpe komplett sjakt
  • MAXIMO veggforskaling for effektiv veggforskaling med ensidig staging
  • Dekkebord: Spesiallagde dekkebord som gir svært god drift og samtidig ivaretar HMS med formontert rekkverk
  • Multiprop for understøttelse av høye dekker

Utfordringer

  • Begrenset plass midt i Sandnes sentrum

Kunder

Skanska

PERIs løsninger

  • Med mange gjentagende like dekkestøper er PERIs dekkebordsløsning optimal med tanke på tid og sikkerhet. Ved bruk av Maximo som sjaktforskaling har man muligheten til å tilpasse formen slik at forskaling og avforskaling kan skje mest mulig effektivt.
  • PERI produserte alle dekkbord lokalt ved avdelingen på Klepp Stasjon som gir kort responstid og holder fraktkostnader nede.